Polityka prywatności sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Konsumentów oraz Klientów sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Tomasz Poniewiera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Happy Art Tomasz Poniewiera wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Modrzewskiego 14/2, Szczecin, NIP 8521932609, REGON 811927137, adres poczty elektronicznej: bok@happy-art-games.pl, numer telefonu kontaktowego 000 000 000 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Wszelkie wyrażenia rozpoczynające się dużą literą ( tj. Sklep, Sprzedawca, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu.

§ 2

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu.
 2. Dane osobowe Klientów podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta za sposób płatności płatności elektroniczne, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującego dane płatności.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 5. Udostępnienie Administratorowi danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje uniemożliwieniem zawarcia tej umowy.

§3

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są gromadzone i należycie chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, przede wszystkim chroniąc je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnym z prawnie dozwolonym w wyniku realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, oraz zabezpieczając je przed naruszeniem, zgubieniem czy zniszczeniem.
 3. W celu należytego zabezpieczenia danych osobowych Administrator korzysta w poniższych środków technicznych:
  1. certyfikat SSL
  2. połączenia HTTP zabezpieczone tokenami
  3. uwierzytelnianie do konta po podaniu prawidłowego loginu oraz hasła

§4

Pliki cookies

 1. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych osoby odwiedzającej stronę Sklepu. “Cookies sesyjne” są plikami przechowywanymi na urządzeniu do czasu zakończenia sesji. “Cookies stałe” pozostają w pamięci urządzenia i umożliwiają rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Sklepie. Jeśli używana przeglądarka daje tę możliwość, pliki te można w dowolnej chwili usunąć.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. identyfikacji użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia (sposób płatności, dane firmy itd.)
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia
  3. zachowania personalizacji strony, ustawień języka oraz dopasowania strony do potrzeb użytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te są anonimowe, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.

§5

Prawo do wglądu, kontroli, zmiany oraz usunięcia danych osobowych

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych, przechowywanych przez Administratora, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. W celu realizacji uprawnień do wglądu, kontroli oraz zmiany danych osobowych można skontaktować się z Administratorem na adres pocztowy bądź elektroniczny (podane w § 1 pkt 2.)